Правила на сайта

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Obiavi24.bg - е онлайн платформа за публикуване на безплатни обяви.

II. ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ.

1. С използването на интернет сайта obiavi24.bg и всяка негова страница, категория, подкатегория и други страници, както и с възникването, развитието или прекратяването на всяко правоотношение, породено от ползването на този сайт, Настоящия документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим във всички версия и устройства, в които са достъпни услугите на сайта Obiavi24.bg. Достъпът, разглеждането или ползването на сайта означава приемане и съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си Obiavi24.bg, с попълването на заявка за публикуването на електронно търговско съобщение /обява/ се счита, че е сключило договор за публикуването му и е запознато с настоящите Общи условия, като декларира, че ще ги спазва.

3. Всяко лице, което е посетило (заредило) сайта Obiavi24.bg следва да се запознае с общите условия на сайта. Потребителя, ако не желае да предостави данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва, незабавно да напусне сайта.

4. Предоставените услуги от Obiavi24.bg са предназначени за лица над 18 години. Ако потребителите не са навършили 18 години следва да се използва под надзора на родители или попечител/настойник.

5. Настоящите условия могат да бъдат променяни по всяко време с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги или произтичащи от изменения от българското законодателство. Промените се публикуват в сайта Obiavi24.bg потребителите се задължават периодчино да проверяват за промени в общите условия на сайта. Промените влизат в сила от датата на публикуване.

6. С приемането на настоящите общи условия, ползвателя на услугите на сайта Obiavi24.bg, дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от сайта.

 

III. ПУБЛИКИВАНЕ НА ОБЯВИ В OBIAVI@24.BG

1. Изискванията към търговските съобщения (обяви).

- Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици, при условие че е налично идентично описание и на български език. Трябва да е точно и ясно да се описва предлаганата стока или услуга;

- Обявата не може да представлява забранена от Закона за защита на потребителите нелоялна търговска практика;

- Обявата може да има за предмет само безопасни стоки и услуги по смисъла на Закона за защита на потребителите;

- Забранено е публикуването на обяви за продажба на стоки или извършване на услуги, за които е установен от действащото законодателство разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, без съответно разрешение, лиценз или регистрация;

- Обяви, които не отговарят на изискванията на раздел III. т.1  няма да бъдат публикувани, а ако са били публикувани, ще бъдат премахвани от платформата служебно или след получен сигнал.

 

2. Не се допуска:

- Публикуването на една и съща ОБЯВА повече от един път, в няколко рубрики или райони.

- Предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и онагледена с различни снимки.

- Публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, публикуването на линкове към други сайтове за ОБЯВИ.

- Изброяването на допълнителни продукти или марки, предлагани от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

- Използването на нецензурни, обидни изрази, текстове и снимки, насочени да увредят имиджа или достойнството на други лица.

- Публикуване или друго предаване на съдържание на ОБЯВА, което нарушава авторско, патентно, търговско, или друго пpаво на собственост, на която и да е страна.

- Формулиране, изпращане, публикуване или друго предаване на материали, съдържащи компютърни вируси, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

- Публикуването на ОБЯВИ с телефони с добавена стойност без да е изрично посочено в текста на ОБЯВАТА заедно с тарифата им.

- Предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.

- Копирането на снимки и текстове от ОБЯВИ на други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и на снимки с логото на други сайтове. За стоки "втора употреба" е задължително качването на поне една собствена снимка на предлагания АРТИКУЛ.

- Публикуването на ОБЯВИ с текст или отделни думи и части от думи с главни букви, които неестествено се отличават от останалите ОБЯВИ;

- Публикуването на ОБЯВИ съдържащи специални символи, излишни интервали, точки и препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, съдържащи фрази, които привличат измамно ПОТРЕБИТЕЛЯ да насочи вниманието си към тях в списък от ОБЯВИ или мамят системата да ги постави на първо място в списък от ОБЯВИ, с множество правописни грешки,и на ОБЯВИ, изискващи пълно или частично предплащане на стоката или услугата.

- Публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание.

 

3. Забранява се публикуване на обяви за стоки и услуги със следното съдържание:

-  Бельо втора употреба;

- Оръжия (както и частите за оръжия) и муниции, изискващи притежаването на подходящо разрешително или регистрация, и устройства, изстрелващи газ, включително лютив газ, независимо от това дали притежанието и търговията с тях са ограничени от закона;

- Рибарски инструменти и приспособления, ограничени от закона;

- Експлозиви и пиротехнически материали (в т.ч. фойерверки, ракети и други);

- Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни наргиле, електронни цигари и консумативи, алкохолни напитки;

- Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето или околната среда;

- Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или законни интереси на трети лица;

- Предоставяне на здравни, правни, финансови, погребални услуги, легализация на документи и други без необходимото образование, лиценз, разрешителни или регистрация;

- Продажба на акцизни стоки, както и отпадъците от тютюн по Закона за акцизите и данъчните складове;

- Внос, продажба, пренасяне, отглеждане, внасяне и изнасяне зад граница и размяна на диви животни, защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, включително и на намерени мъртви екземпляри;

- Продажба на пчелни продукти, пчелни майки и рояци без съответното разрешение или регистрация по Закона за пчеларството и актовете по неговото прилагане;

- Продажба, бране, събиране, отрязване и изкореняване на защитени растителни и гъбни видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;

- Продажба на неистински (фалшиви) монети и банкноти;

-  Продажба на магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид;

- Предлагане на услуги от сексуален характер, в това число видео и телефонни сеанси, секс чатове, посещения на адреси, еротични масажи, на порнографски материали, секс - артикули, медикаменти, лубриканти и други;

- Продажба на лекарства, упойващи вещества и други.

 

В сила от 04.02.2023 г.