Задължителни ежегодни обучения в строителството

90 лева
29.09.2021 478 ID 849
Описание:
Център за професионално обучение към ЕТ"Виктория Петранка Митрева" предлага дистанционни обучения на цена 60 лв за :
• Координатор по безопасност и здраве.
• Длъжностно лице по безопасност и здраве.
• Контрольор по качеството на изпълнение на строително-монтажни работи.
• Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни материали със съществените изисквания за безопасност.
• Oбучение по Наредба №4 от 1998 г. за представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.
• Екология и опазване на околната среда.
Споделяне
Свързани обяви