Фирмено обучение по английски по отдели

400 лева
04.09.2021 243 ID 756
Описание:
Езиков център "АНГЛИКА" организира фирмени онлайн курсове по общ и специализиран английски език, при условия, цени и график, договорени индивидуално за всеки наш корпоративен клиент и при спазване на нашата

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТНие предлагаме:

оферта съобразена със спецификата на дейността на всеки един отдел на компанията
определяне нивата на служителите(след провеждане на входящи тестове)
обучението може да бъде в групи (6-8 курсисти), индивидуално и полуиндивидуално


Пример 1: Голяма компания с няколко отдела:

счетоводен, правен,човешки ресурси,фронт офис, бек офис и други.

1.Определя се нивото на всеки един служител.

2.Изготвя се разпределение по нива за общия английски език н.р. 30 уч.часа граматика и базови понятия по бизнес английски език.Те се посещават от всички служители.

3.Всеки отдел се профилира и курсът се ориентира точно в съответната област:право,счетоводство, човешки ресурси,фронт офис, бек офис и други в рамките на 30 уч.часа.

Пример 2: Малка компания с няколко служители:1.Определя се нивото на всеки един от тях.

2.Преминава се към индивидуално/полуиндивидуално обучение по граматика и бизнес английски език-30 уч.часа

3.Всеки отдел се профилира и курсът се ориентира точно в съответната област, в която работи всеки един курсист в рамките на 30 уч.часаПо този начин в рамките на около 60 уч.ч, курсистите си припомнят основни граматични понятия и конструкции, усвояват базови умениия по бизнес английски език и водене на кореспонденция,както и специализиран английски език, тясно свързан с работата им.

Специално място се отделя на говоримия английски език в бизнес среда и на уменията им да водят записки по време на срещи директно на английски език.

Онлайн курсовете се водят от преподавател юрист в директна онлайн връзка,като се предоставя възможност на курсиста да избира оптималната за него платформа от тези,с които работи центъра.

Предвижда се възможността за хибриден модел на обучение за индивидуалните курсове-
Споделяне
Свързани обяви