Бизнес английски език в група от 07.09.2021,ниво В2

450 лева
04.09.2021 314 ID 755
Описание:
Вие сте банков служител или търговец и владеете общия английски език на ниво не по-ниско от В1?

Бихте желали да се изразявате правилно по време на преговори, срещи, интервюта за работа?

Посетете курсa ни по бизнес английски език, за да бъдете уверени и прецизни в ежедневните си дейности

В разговорните сесии се практикуват симулации на реални ситуации, обсъждат се преводи на документи, договори, етикет при водене на бизнес кореспонденция и др.

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ: начало:07.09.2021

Бизнес английски език ниво В2,вечерен.

Цена: 450* лв

Продължителност: 60** уч.ч

Примерни теми от общо 45:

1.Стартиращ бизнес

2.Маркетинг и реклама

3.Мениджмънт.Стилове

4.Право и бизнес

5.Продажби

6.Обноски и етикет

7.Обучение

8.Делегиране

9.Работно място

10.Бизнес кореспонденция

11. Видове срещи

12.Преговори

13.Мейли
Специализирана терминология.Над 400 термина.

Цена: 450* лв

Продължителност: 60** уч.ч

*Посочените условия са валидни при минимум 4-ма курсисти и до запълване на групите
**При сформиране на непълна група си запазваме правото да адаптираме хорариума часове.

Не се включват учебници в горепосочените цени.Учебните материали,с които работи центъра са подходящи за онлайн обучение.
Споделяне
Свързани обяви