Управление на недвижими имоти и плавателни съдове & Management of real estate and vessels.

По договаряне
01.02.2023 42 ID 7451
Описание:
Управление на имоти. Мениджмънт, планиране, организация, осигуряване, документация, управление на риска, ръководство за вашия недвижим имот (апартамент, къща, хостел, хотел, дом за медико-социални грижи, къща за гости и други)., и плавателни съдове (водни колела, лодки, яхти, кораби). Лоялност и коректност. Следим за интересите на собственика в страната и чужбина. & Property management. Management, planning, organization, insurance, documentation, risk management, management of your real estate (apartment, house, hostel, hotel, nursing home, guest house, etc.), and vessels (waterwheels, boats, yachts, ships). Loyalty and fairness. We monitor for interests of the owner in the country and abroad. & Управление недвижимостью. Управление, планирование, организация, страхование, документация, управление рисками, управление вашей недвижимостью (квартира, дом, общежитие, гостиница, дом престарелых, гостевой дом и т. д.) и судами (водные колеса, катера, яхты, корабли). Лояльность и справедливость. Следим за интересами собственника в стране и за рубежом.
Споделяне
Свързани обяви