Грижа, придружаване & подкрепа. Care, companionship & support. Уход & сопровождение.

По договаряне
01.02.2023 192 ID 7449
Описание:
WeCare & Грижа, придружаване, подкрепа, емоционална и административна подкрепа и други социални дейности. Хуманни грижи & отношение за хора в неравностойно положение на всякаква възраст. WeCare & Уход, сопровождение, поддержка, эмоциональная и административная поддержка и другие гуманное отношение & уход для обездоленных людей всех возрастов. WeCare & Care, companionship, support, emotional and administrative support and other humane care and treatment for disadvantaged & disability people of all ages.
Споделяне
Свързани обяви