Казуси, онлайн тестове, курсови работи

6 лева
02.01.2023 187 ID 7019
Описание:
ЕКСПРЕСНО - Изготвяне на курсови, реферати, проекти, задачи! Индивидуални разработки, съобразно Вашите изисквания по Иконометрия, Статистика, Статистически изследвания и Бизнес статистика!
Решаване на онлайн тестове, казуси и задачи по математика, висша математика, статистика, бизнес статистика, икономическа статистика, статистически изследвания, микроикономика и макроикономика, социология, психология, етика, екология, счетоводство, счетоводство на предприятието, управленско счетоводство, логистика, туризъм, туроператорска дейност, хотелиерство, маркетинг и др.

Всяка тема се изработва според изискванията на преподавателите.
Цената на индивидуалната курсова разработка, казус или проект зависи от:
- вид на темата;
- сложноста,
- обема;
- специфични изисквания;
- срок за изпълнение и др.

Ние Ви предлагаме:
Индивидуални разработки без взаимствани теми!
Проект разработен според Вашите изисквания!
Професионално отношение!
Коректност!
Дискре тност!
Спешни поръчки!

Kursovi.ucoz.com
Споделяне
Свързани обяви