Почистване на вентилация/ аспирация, скари, мазни кухненски уреди и инвентар

5 лева
25.07.2021 110 ID 573
Описание:
Комплексно почистване на аспирация-( вентилация).
Обезмасляване и дезинфекция на маслоуловители- (филтърни пити), въздуховоди, ( комини) и други елементи на аспирацията в кухненския блок.
Почистване на мазен инвентар и мазни уреди.
Цената на услугата включва й демонтаж/ монтаж или почистване на място при възможност.
Цената е в зависимост от броя, вида на елементите и замърсеността на aспирацията, съдовете, уредите.
Възможен абонамент. Огледът е безплатен.
Споделяне
Свързани обяви