Агропроект Н и ТД ООД

По договаряне
07.05.2022 21 ID 2902
Описание:
Агропроект - Н и ТД ООД

инж. Теодора Делчева
инж. Никола Делчев

Лицензиран изпълнител на:
- Кадастър и регулация на населени места и земеделски земи
- Делба на имот и обединяване на имот
- Инвестиционни проекти в строителството
- Геодезически проекти за АГКК
- Трасиране на обекти с високоточен GPS
- Определяне на строителна линия и ниво на строеж при откриване на строителна площадка
Споделяне
Свързани обяви