УСЛУГИ С ВЕРИЖЕН БАГЕР

По договаряне
25.02.2022 369 ID 2311
Описание:
Фирма "Миртън - 15" ЕООД предлага разнообразни услуги в сферата на строителните дейности.
Земни работи
- различни по вид и естество изкопни дейности, вертикална планировка, почистване и изравняване на терени изграждане на паркинги.
- почистване, коригиране и поддръжка на брегове на реки, канали, дерета и други водни басейни.
Разрушителни дейности
- механизирано разрушаване на сгради, стоманобетонни, тухлени или метални конструкции. Преработка и изчистване на строителните отпадъци образувани по време на процеса, заравняване и рекултивация на терени.
Фирмата разполага и работи с:
- Верижен багер New Holland Е215 LC-ME предназначен за бързо и ефективно изпълнение на различни задачи, както в строителството, така и при разрушаването на конструкции.
Четириплексна мултифункционална стрела (конфигурация дълъг обсег с допълнителни рамена)
-Дълбочина на копаене – до 13 метра
Моноблок стрела (без допълнителни рамена)
-Дълбочина на копаене – до 7 метра
Споделяне
Свързани обяви