Продавам високо качествен посадъчния материал- касис

3 лева
25.04.2024 29 ID 11839
Описание:

 

Продавам високо качествен посадъчния материал- касис

У нас най – подходящи условия за отглеждането на касис има в планинските и полупланинските райони. В  по – ниските места, задоволителни резултати се получават при засаждането му на северни склонове и при наличието на достатъчно влага. Растоянията на засаждане са от 2 до 2,5 метра между редовете и от 1 до 1,5 метра Касиса е студоустойчиво растение. През фазата на дълбокия покой издържа до минус 30 – 32. градуса С, а през фазата на цъфтежа – и до минус 5 градуса С.  Не понася силни горещини, съпроводени от засушаване през вегетацията. Той е влаголюбиво растения и без напояване може да се развива само в райони, където  валежите са над 700 – 750 милиметра годишно. Към светлината не е много  взискателен. Към почвеното плодородие е по – взискателен от малината. Развива  се и плододава добре върху по – дълбоки, пропускливи, богати с хумус, неутрални до слабо кисели почви. Когато се засажда на по – бедни почви, мястото  задължително се тори обилно с оборски тор и с минерални торове. Грижите за касисовите насаждения се изразяват в редовни  обработки, като дълбочината не бива да бъде повече от 10 – 15 сантиметра. За  борба срещу плевелите може да се използват и хербициди. Технологията на торенето и на напояването е както при останалите овощни видове. Предоставяме всички необходими документи за кандидастване по програми!

Споделяне
Свързани обяви