Онлайн обучение за опасни вещества

42 лева
07.02.2024 15 ID 11307
Описание:

Обучението за Безопасна работа и съхранение на опасни химични вещества е задължително съгласно:

- Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа - Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества

Обучението е онлайн и имате достъп по всяко време и от всяко устройство с интернет. Можете да преминете обучението, независимо къде се намирате.

На завършилите обучението се издава удостоверение за преминато обучение, съгласно изискванията на наредбите, валидни пред контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

За записване и информация: https://bit.ly/kursohvs

 

Споделяне
Свързани обяви