Уведомление за инвестиционно намерение

0 лева
20.12.2023 107 ID 10808
Описание:
На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „ЕМКО“ ООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Основен ремонт на склад за съхраняване на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия“, местност Чобан дере в землището на гр. Карнобат, Област Бургас.
Обектът, предмет на настоящото инвестиционно предложение, е съществуващ склад от складова база на „ЕМКО“ ООД, намираща се в местност Чобан дере в землището на гр. Карнобат.
Складовата база, представлява действащ комплекс от сгради със складова и допълваща функция; изградена трайна пътна настилка; площадково районно осветление; площадкова, както и индивидуална за всяка сграда, мълниезащита; алармена и сигнална системи; защитна ограда; водохранилища за противопожарни нужди; жива охрана; помещения за наблюдение и охрана и др.
Инвестиционното предложение засяга една складова сграда за съхраняване на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с № 36525.221.1.3 в имот № 36525.221.1.
Споделяне
Свързани обяви