Разработване на дипломни и курсови работи, реферати, казуси за всички университети, есета и др.

Обявата всеки ден се публикува и заема първа позиция, като нова обява

Срок на действие

Активиране за 7 дни - 4 лева
Активиране за 15 дни - 8 лева
Активиране за 30 дни - 15 лева