Частичен или цялостен ремонт на покриви гаранция качество и договор бързо реагиране работим в цялата

Цената на обявата ще се отличава с фон от останалите обяви.

Срок на действие

Активиране за 15 дни - 4 лева
Активиране за 30 дни - 7 лева
Активиране за 60 дни - 12 лева