Купувам всякакви скъпоструващи лекарства - Скайризи,Стелара,Тремфия,Хумура,Енбрел,Роактемра и всички

Цената на обявата ще се отличава с фон от останалите обяви.

Срок на действие

Активиране за 15 дни - 4 лева
Активиране за 30 дни - 7 лева
Активиране за 60 дни - 12 лева