Електромонтажник

По договаряне
25.04.2023 109 ID 8852
Описание:
Меканика е водещ оператор в доставката, монтажа и поддръжката на електрически, механични, отоплителни и вентилационни системи, специализирани системи за ниско напрежение, както и асансьори и ескалатори. Меканика съчетава марки от световна класа с екип от специалисти. Тази ценна комбинация е в основата на всичко, което правим. Всъщност нашата работа е в основата на инженерната тъкан на някои от най-известните жилищни и търговски проекти в Малта.

Във връзка с разширяването на нашият екип, търсим да назначим специалист на позиция:

Електроинсталатор

ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛЖНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ВКЛЮЧВАТ:
- Инсталиране, поддържане и ремонтиране на електрически разпределителни и преносни системи,
включително тръбопроводи, кабели, жици и свързано оборудване, като трансформатори, прекъсвачи
и превключватели.
- Прочитане и интерпретиране на схематични чертежи, за определяне местоположението на окабеляването или оборудването;
- Прекратяване на главната превключваща апаратура и главните контролни панели;
- Инспектиране и тестване на електропроводи, за локализиране и идентифициране на проблеми;
- Свързване на проводници към прекъсвачи, трансформатори или други компоненти;
- Тестване на електрически системи или непрекъснатост на вериги в електрическо окабеляване, оборудване или тела, като използвате устройства за тестване;
- Диагностициране на неизправни системи, апарати или компоненти, като използвате тестово оборудване;
- Проверка на електрически системи, оборудване или компоненти, за идентифициране на опасности, дефекти или необходимост от настройка или ремонт;
- Ремонт или подмяна на кабели, оборудване или приспособления;
- Извършване на пълни и окончателни тестове на всички инсталации;
- Пускане в експлоатация и захранване на ELV системи, помпи и оборудване;

ПОДХОДЯЩИЯТ КАНДИДАТ ЩЕ:
- Има минимум 2 години предишен трудов стаж по електроинсталации;
- Притежава съответните квалификации;
- Притежава чисто съдебно минало и валидна шофьорска книжка;
- Владее добре английски език;
- Разбира добре технически чертежи, включително схематични чертежи и електрически схеми;
- Бъде високо квалифициран с проактивен подход;
- Притежава отлични организационни и комуникационни умения;
- Бъде екипен играч с желание за работа в бързо променяща се и динамична среда;
- Бъде мотивиран и способен да работи с минимален надзор;

РАБОТНОТО МЯСТО СЕ НАМИРА В: Държава Малта ; Merghat Zone 1, централен бизнес район, Birkirkara CBD 1020
Споделяне
Свързани обяви