Професионален Домоуправител

6 лева
16.09.2021 64 ID 803
Описание:
Професионален Домоуправител
Сертифициран Управител недвижими имоти!
Поддържа и води нужната документация съгласно законовите и общинските изисквания.
Извършва регистрация на етажната собственост. Организира свикването и провеждането на общо събрание на етажната собственост. Съхранява и архивира документи от провели се общи събрания. Изготвя правилник за вътрешния ред. Организира ремонти в общите части и провежда мониторинг на изпълнението.

Месечно представяне на финансов отчет на Касата.

В повечето жилищни сгради в режим на Етажна собтвеност(ЕС), собствениците преди години са постигнали уговорка апартаментите вдясно от стълбището да заградят малък коридор, водещ само към тяхният апартамент. Средните апартаменти пък ползват малка стайчка между етажите. Уговорката за ползване обаче е устна, не се позовава на ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ и като такава е без тежест. Ние подпомагаме нашите клиенти безплатно с писмена уговорка на основание на ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ и ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД.
Промо пакет до 15.09.2021 получавате пакет Премиум:
Професионален Домоуправител + Счетоводство и Касиер + Техническа поддръжка осветление
На цена от 5,50 лв на апартамент/месец.

Посетете сайта ни на https://www.propman.bg/
Споделяне
Свързани обяви