Теми за Държавен изпит - Педагогика

200 лева
07.02.2023 40 ID 7655
Описание:
Предлагам 17 теми за предмет Педагогика - 200лв.
само 1 тема - 20 лв.

Тема 1. Съвремен. статус на началното ограмотяване
Тема 2. Съвр.аспекти на обуч. по БЕ в 1-4 клас
Тема 3. Съвременни аспекти на О по литература в 1-4 клас
Тема 4. Текстовите задачи в учебното съдържание в 1-4клас.Видове, класификация, методически изисквания при усвояване на умения за решаване на текстови задачи.
Тема 5. Дидактически технологии за решаване и съставянена текстови математически задачи /работа със спомагателни модели.
Тема 6. Творчески упражнения при работа върху решаване и съставяне на текстови задачи в 1-4клас.
Тема 7. Съвременни образ. технологии в обучението в НУ
Тема 8. Иновативни методи и средства при запознаване с природната и обществената среда
Тема 9. Познават. активност и самостоятелност на учениците в урока по ТП вНЕО
Тема 10.Интерактивни методи на преподаване в обучението по техн. и предпр.Мисловни карти
Тема 11.Същност и влияние на двигателната активност за усъвършенстване на моториката и физическото развитие на учениците.
Тема 12.Значение на физическото развитие за здравния статус на учениците.
Тема 13.Основни форми на музициране в началното училище.
Тема 14.Интерактивност в обучението по музика в НЕО.
Тема 15.Изобразително изкуство – обща х-ка и видове, жанрово разнообразие, материали и техники.
Тема 16.Традиционни и нетрадиционни методи и подходи в обучението по ИИ в НЕО
Тема 17.Организация и управление на образователния процес в НУ
Споделяне
Свързани обяви