foobot-интелигентен монитор за качеството на въздуха на закрито

390 лева
03.10.2021 266 ID 737
Описание:
foobot е първият интелигентен монитор за качеството на въздуха, който дава на потребителите ясна и визуална представа за това какво е качеството на въздуха в техния дом / офис и знанията за предприемане на малки стъпки за подобряването му.
foobot разполага с четири сензора. Проследете съдържанието във въздуха на прахови частици, летливи органични съединения ( VOC’s ), CO2, влажност и температура. Той може да ”помирише” невидимите, без мирис замърсители във вашата среда и да ги направи видими чрез своя LED дисплей. С един поглед, цветът и широчината на сиянието ще ви покажат съдържанието и състоянието на въздуха във Вашият дом / офис. Проследете замърсителите във въздуха, които влияят на Вашето здраве. Приложението foobot Ви запознава с причините и последиците от Вашите дейности и как те влияят на качеството на въздуха във всяко от местата за наблюдение във Вашия дом / офис. Тя Ви дава показания в реално време и графики на всеки замърсител за определен период от време, започвайки от първия ден. Сега ще можете по-лесно да идентифицирате източниците и моделите на замърсяване.
Открийте източниците на замърсяване и ги отстранете! foobot Ви предупреждава, когато се появи скок на замърсяване, заедно с вида на замърсителя и с колко замърсяване се занимавате. Няма нужда да имате докторска степен, за да разберете Вашия въздух. foobot събира данните, събрани от четирите му сензора. След това събира цялостна оценка, която отразява индекса на качеството на въздуха на Вашия дом/офис по скала от 0 до 100.
foobot работи безпроблемно със SMART термостати и се свързва с вентилационната системата. След това foobot може да поеме вентилационната система и да контролира обновяването на въздушния поток въз основа на измерванията на замърсяването в реално време.
Отворете прозорците си в точното време! Сравнете вътрешния си въздух, наблюдаван от foobot с геолокалния външен въздух - точно от мобилното приложение.
Идентифицирайте замърсителите във въздуха, който дишатe с foobot!
Въздействието
Споделяне
Свързани обяви