Хоспис МЕДОХЛМ

По договаряне
16.01.2023 27 ID 7194
Описание:
Хоспис МЕДОХЛМ е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар на лица с хронични инвалидизиращи заболявания, терминални състояния и медико-социални проблеми.
Споделяне