Помощник-възпитател в детска градина

По договаряне
04.01.2023 100 ID 7041
Описание:
-Извършва редовно и качествено почистване на занималнята, спалнята (под леглата), столовата, сервизното помещение, терасата, фоайетата, коридорите, кабинетите, дворните места
-Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното отглеждане, развитие и възпитание на децата
-Прави ежедневна дезинфекция
-Сервира храна на децата, измива и стерилизира съдовете и чашите за вода
-Съдейства за изграждане на здравно-хигиенни навици, култура и трудови умения, навици за сън, хранене, игра, разходки и развлечения
Споделяне
Свързани обяви