Шофьор, автобус

По договаряне
24.11.2022 83 ID 6367
Описание:
Шофьор, автобус
"Столичен Автотранспорт" ЕАД" гр.София търси да назначи служители на позицията "Шофьор,автобус", код по НКПД 8331 - 2002.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Да притежава свидетелство за управление на МПС от категория C минимум 2 години от издаването му;
2. Придобиване на категория D чрез курс за сметка на работодателя, заедно с всички необходими документи за изпълняване на длъжността "шофьор, автобус";
3. Сключване на задължителен трудов договор;
4. Да не е осъждано или поставено под запрещение;
5. Да не е лишавано от правоуправление за употреба на алкохол и тежки ПТП;
6. Готовност за работа на смени, съгласно график;
7. Устойчивост при работа в стресова ситуация;
8. Работа в екип и добри комуникативни умения.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Да извършва превози с управлявания от него автобус по определен маршрут, съгласно разписанието, като осигурява безопасност на пътниците и останалите участници в движението.

ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Основн месечно възнаграждение – 1 530,65 лв.

ДРУГИ:

-34 дни платен годишен отпуск;
-Осигурителни вноски за сметка на работодателя за втора категория труд;
-Безплатна карта за пътуване за цялата градска мрежа в гр. София и намаление на месечните карти за пътуване с 50% за член на семейството(съпруг/съпруга);
-Обещетения при пенсиониране до осем брутни работни заплати в зависимост от положения трудов стаж в дружеството;
-Подсигурен транспорт до работното място по определен маршрут;
-Допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда /бонус/;
-Заплащане на нощен труд и положен извънреден;
-Процент от продажба на карти за еднократно пътуване;
-Изплащане на 1% за трудов стаж и професионален опит;
-Социални надбавки за храна - 13 лв.на ден.

Ако нашето предложение отговаря на вашите професионални цели за развитие, моля кандидатствайте за посочената позиция.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

С изпращане на Вашата автобиография и всякакви съпътстващи документи, свързани с тази обява за работа, Ви
Споделяне
Свързани обяви