РАЗПРОДАЖБА. Carbomer (Сгъстител) - Съставка За Гелове, Кремове

45 лева
14.07.2021 18 ID 535
Описание:
Цена: 45 лв за килограм, без ДДС
Минимално количество- 1 кг
Карбопол/Карбомер (Сгъстител)

www.lkbmachines.bg

Нормалният процент на употреба е между 0,1 и 1,5 процент в зависимост от вида на състава и крайния желан вискозитет.
Подходящ за правене на кремове, дезинфектанти и гелове.

Централният склад се намира в Пловдив

Доставка с куриер или лично предаване

Дисперсия (процент): 0.2
Вискозитет: 20 000 (Мин)
30 000 (Макс)
Шпиндел: 6

Дисперсия (процент): 0.5
Вискозитет: 40 000 (Мин)
60 000 (Макс)
Шпиндел: 7

The normal use rate is between 0.1 and 1.5 per cent, depending on the type of composition and the final desired viscosity.
Suitable for making creams, disinfectants and gels.

The central storehouse is in Plovdiv

Delivery by courier or personal delivery

Dispersion (per cent): 0.2
Viscosity: 20,000 (Min)
30,000 (Max)
Spindle: 6

Dispersion (per cent): 0.5
Viscosity: 40,000 (Min)
60,000 (Max)
Spindle: 7
Споделяне