Изработка на Тригонална мелница

По договаряне
15.09.2022 15 ID 5104
Описание:

Тригоналната мелница е високооборотна мелница за смилане и хомогенизиране на течни продукти с възможност за добавяне на вода. Мелницата работи при поток. Обработваният материал постъпва в системата ротор/статор и се ускорява центробежно. Роторът и статорът са назъбени и материалът се изтласква чрез образуваните канали. Намаляването на размера на частиците е резултат от напрежение на срязване в пространството между ротора и статора. Този тип мелница се използва широко в химическата промишленост - за хомогенизиране на петролни продукти (мазут, битум, дизел), полимер-битум, битумна емулсия.

Споделяне
Свързани обяви