Уведомление за инвестиционно намерение

0 лева
01.06.2021 29 ID 290
Описание:
Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомявам за инвестиционно намерение на "Ай Ди Ел" ООД, Пловдив, ул. „Кап. Райчо“ № 54, БУЛСТАТ 160053325, представлявано от управителя Михаил Иванов за жилищна сграда в УПИ III-518.1807, кв. 189 по плана на кв. "Втора градска част", Пловдив
Споделяне
Свързани обяви