Превод на Свещения КОРАН

100 лева
25.11.2021 62 ID 1464
Описание:
Автор:
Издателство:Мюсолманско вероизповедание Главно мюфтийство
Година:2019
Страници:712
Корица: твърда корица
Състояние:ново
Език: Български

Без съмнение Коран-и Керим е словото на Аллах Теаля, което стига до сърцата на всички, които искат да живеят според вярата си. Онези, които не са вкусили от сладостта на Корана, не са живели, защото животът не означава само физическо съществуване, животът е наниз от щастливи и трудни мигове, в които е залегнала мъдростта на Аллах Теаля, но не е възможно тя да бъде осъзната без да се погледне през призмата на Корана. Съвсем логично е много хора да не се съгласят с това твърдение, но фактът, че много от тях, след като се запознаят с Корана, променят характера си и начина си на живот, го потвърждава.

Грешно е да се приема Коран-и Керим като магическо помагало, защото грешната интерпретация от страна на някои хора не променя неговата автентична мисия, а именно - да бъде пътеводител в реалния човешки живот, а не да служи за внасяне на страх у хората. Коран-и Керим озарява сърцата и душите на хората, а не ги почерня.

Също така е неправилно да се смята, че той е строго профилиран в дадена сфера на науката, въпреки че в словото на Всевишния откриваме истини, които науката е успяла да открие едва 1400 години след низпославането му. Ето защо когато четем Корана виждаме различни примери от човешкия живот, като че ли той е низпослан за да даде отговор на въпроси, които касаят днешните проблеми. Това доказва универсалността на Корана и ни дава възможност да се възползваме от неговата мъдрост във всяка ситуация.

Коранът е и единствената свщена книга, запазена в оригинал, което е повод да се замислим върху същността му, както и за прилагането му в реалния ни живот. Коранът е и единствената свещена книга, която се наизустява, и то от хора, които не са араби, а също така и от лица, които са в детска възраст. Това е още едно доказателство, че това е словото на Аллах, както е и потвърждение на айета: „Ние низпослахме споменаването (Корана),
Споделяне
Свързани обяви